Welkom bij Auto Import Trading

Bijtelling auto van de zaak

Betalen voor het privégebruik van een auto van de zaak

 

Bijtelling is het bedrag dat bij het loon opgeteld dient te worden indien de auto van de zaak privé wordt gebruikt. Het dient alleen betaald te worden als het privégebruik meer dan 500 kilometer per kalenderjaar bedraagt. Normaliter is de bijtelling 25% van de catalogusprijs van de auto (dus de showroomprijs). Afhankelijk van de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto kan er sprake zijn van lagere bijtelling.

Bijtellingsverschillen in 2015 en 2016 

In 2015 verandert er ten opzichte van 2014 niets aan het aantal categorieën verminderde bijtelling. We houden dus, afhankelijk van de  CO2-uitstoot, 5  bijtellingspercentages, 4% (volledig elektrisch), 7% (semi-elektrisch), 14%, 20% en 25%. Vanaf 2016 verdwijnt er een bijtellingscategorie en vindt er een wijziging plaats in bijtellingspercentages. Per 1 januari 2016 zijn er nog 4 bijtellingscategorieën: 4% (volledig elektrisch), 15% (semi-elektrisch) en verder 21% en 25%.

Aanscherping CO2-grenzen voor verlaagde bijtelling 

Vanaf 01 januari 2015 zijn, met uitzondering van de 4% en 7% bijtellingscategorieën, de grenswaarden voor de verminderde bijtelling aangescherpt. De grenswaarden zijn voor benzine en diesel ook voor het eerst hetzelfde. De 14%-bijtelling geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 82 g/km (voorheen benzine 51 t/m 88 g/km, diesel 51 t/m 85 g/km) en de 20% bijtelling geldt voor auto’s met een CO2-uitstoot van 83 t/m 110 g/km (voorheen benzine 89 t/m 117 g/km, diesel 86 t/m 111 g/km).

Vanaf 01 januari 2016 gaat het aantal bijtellingscategorieën van vijf naar vier en veranderen deels de bijtellingspercentages en CO2-grenswaarden. De 4% bijtellingscategorie voor volledig elektrische auto’s (0 g/km CO2 uitstoot) blijft. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 g/km (in de praktijk semi-elektrische auto’s) gaat het bijtellingspercentage van 7 naar 15%. Auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 106 g/km komen in de 21% bijtellingscategorie en auto’s die meer uitstoten in de 25% bijtellingscategorie. Zie ook onderstaand overzicht. Auto's die in Duitsland voor 01-01-2016 zijn geregistreerd vallen dus onder de regelgeving van 2015. Ideaal dus om ook uw Hybride auto te gaa importeren.

Bijtelling in percentages van de cataloguswaarde, afhankelijk van CO2-uitstoot

CO2-grenzen in g/km 

2015 

 

2016 

  CO2-uitstoot in g/km   CO2-uitstoot in g/km

Alle auto's 

van - t/m Alle auto's van - t/m
4% bijtelling (voll. elektrisch) 0 4% bijtelling (voll. elektrisch) 0

Benzine en diesel

van - t/m

Benzine en diesel

van - t/m
7% bijtelling 1 - 50 15% bijtelling 1 - 50
14% bijtelling 51 - 82 21% bijtelling 51 - 106
20% bijtelling 83 - 110 25% bijtelling > 106
25% bijtelling > 110    

 

Geldigheidsduur bijtellings-percentage 

Het bijtellingspercentage dat geldt bij de datum eerste toelating van de auto (de dag waarop het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld (zowel in Nederland als in Duitsland)) blijft gelden gedurende 60 maanden (gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de eerste ingebruikname). Hierbij zijn eigenaar- en gebruikerswisselingen niet relevant, net als het wel of niet onder de bijtelling vallen. 

Dus een benzine-auto met een CO2-uitstoot van 105 g/km die op 1 februari 2015 voor het eerst in gebruik wordt genomen houdt tot en met februari 2020 (5 jr) het 20% bijtellingspercentage. Als de auto in maart 2020 nog als zakenauto wordt ingezet, dan gaat dit conform de dan geldende bijtellingsregelgeving.

Voor alle auto’s die onder de oude regeling vallen (dus met een datum eerste toelating van voor 1 juli 2012) gaat de termijn van 60 maanden niet op, tenzij de auto op of na 1 juli 2012 van zowel eigenaar als gebruiker is gewisseld. In dat geval blijft het voor 1 juli 2012 geldende bijtellingspercentage niet onbeperkt maar slechts tot 1 juli 2017 van toepassing.

Youngtimers 

Voor auto’s van 15 jaar en ouder blijft de Youngtimer regeling gelden. Voor deze auto's geldt een bijtelling van 35% van de dagwaarde van de auto.

Geen bijtelling als zakelijke auto niet privé gebruikt wordt 

Als de zakelijke auto niet of minder dan 500 km per jaar privé gebruikt wordt, hoef je geen bijtelling te rekenen. Maar de Belastingdienst verwacht wel dat je dat aan kunt tonen. In de praktijk betekent dit het bijhouden van een rittenregistratie. Er moet een verklaring geen privegebruik auto ingeleverd worden. Deze verklaring is digitaal beschikbaar op de site van de belastingdienst.